p

Nowości

Twitter

Po godzinie 8.00 gościem @rdcpolskieradio będzie socjolog, aktywista, przewodniczący @wolnemiasto_wwa - @JanSpiewak

Zapraszamy w imieniu @gchlasta

"Poranek #RDC" do godz. 9.00!

https://t.co/HV1aZf1mYd

Czy Rada Krajowa PO odbyła się w samowoli budowlanej? Byłby to świetny symbol ich rządów😆Temat do sprawdzenia dla @MichaWojtcz @tvnwarszawa @Jan_Kunert

2
Pokaż więcej

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.

Nasze artykuły

Lokatorzy jak superbohaterowie [KOMENTARZ]

Mamy za sobą kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej, tym razem dotyczące bulwersującą opinię publiczną od ponad dekady sprawy Noakowskiego 16, przesmalcowanej kamienicy, której właścicielami stali się maż, szwagier i córka urzędującej prezydent.

Miejscowy plan rejonu Poznańskiej uchwalony – niszczenie Warszawy trwa

Stało się! Przegłosowany Miejscowy Plan Zagospodarowania pozwala na bezpowrotne zniszczenie części Śródmieścia. Co tam historia, ekologia i jakość życia? Ważne, że niektórym udał się interes. Niestety - kosztem mieszkańców. Mamy dość przeklętego duopolu PO i PiS! 30...

Jak politycy PO bronią drzew w Warszawie. Skandal na Białołęce

Na własne oczy możemy zobaczyć jak wygląda sprzyjanie deweloperom w Warszawie. Białołęccy radni rządzący dzielnicą z klubów Platformy Obywatelskiej i (o zgrozo) z organizacji złożonych z mieszkańców: Inicjatywy Mieszkańców Białołęki oraz Gospodarności z niezwykłą troską potraktowali Dom Development, któremu pozwolili na wycięcie blisko 700 drzew pod budowę nowego osiedla.

Popsuty segregator. Czemu Warszawa nie jest Nowym Jorkiem?

Popsuty segregator. Czemu Warszawa nie jest Nowym Jorkiem?   Mamy za sobą pierwszą decyzję Komisji Weryfikacyjnej. Oczywistą decyzję, stwierdzające rażące złamanie ustawy o samorządzie terytorialnym przez każdy z organów ustawowych, właściwych do weryfikowanej...

Sprawy bieżące

Zwrot kamienicy Palów jest nieważny. Ale czy miasto chce przyjąć budynek rodziny wiceprezydenta?

Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, która przekazała kamienicę w ręce następców prawnych Ryszarda Pala. Kolegium uznało, że kamienica pod adresem Nieborowska 15 na warszawskiej Ochocie im się nie należy, a decyzja jest nieważna. SKO uznało również, że przesłanki, które popchnęły prezydent Gronkiewicz – Waltz do podjęcia takiej decyzji, niezrozumiałe.

Dokument zawierający decyzję SKO jest datowany na 10 lipca 2017 roku, przy czym postępowanie przed tymże organem rozpoczęło się ponad rok temu, w lipcu 2016 roku, z inicjatywy Prokuratury Rejonowej z Ochoty. Prokurator Krzysztof Wijata zgłosił sprzeciw względem decyzji prezydent Gronkiewicz – Waltz z maja 2008 roku. Wniósł o nieważność decyzji na podstawie pierwszej przesłanki dekretowej (art. 7 ust. 1), czyli wniosek nie został złożony właściwie, co wynikało w dużej mierze z tego, że Ryszard Pal, przedstawiony jako właściciel nieruchomości przy Nieborowskiej 15, zmarł 11 kwietnia 1948 roku, a wniosek złożył 29 kwietnia tego samego roku.

Sprawa czekała do grudnia 2016 r., aż ratusz przekazał SKO żądane dokumenty. Wcześniej stołeczni urzędnicy przekazali swoje stanowisko, w którym stało, że wniosek dekretowy rozpoznali omyłkowo! I prawdopodobnie za brata, który nie żył, wniosek przyniósł Jerzy Pal. Prawdopodobnie, i na podstawie tego prawdopodobieństwa zwrócili kamienicę z 13 mieszkaniami! Na żądanie uzupełnienia przesłanej dokumentacji SKO czekało kolejne kilka miesięcy i w końcu sprawa ruszyła w kwietniu tego roku.

Co postanowiło SKO? Że decyzja prezydent Waltz z 2008 r. m.in..:

 1. Została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości
 2. Wydana została z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej
 3. Była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały.
 4. W razie jej wykonania wywoływałaby czyn zagrożony karą.
 5. Zawierała wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa!

W uzasadnieniu decyzji Kolegium motywuje swoją decyzję tym, że “niezrozumiałe są wyjaśnienia organu [prezydent m. st. Warszawy] jakoby wskazanie w osnowie decyzji [zwrotowej z 2008 r.], iż rozpoznaniu podlega wniosek Jerzego Pala, zostało poczynione omyłkowo. Nie wiadomo zatem, czyj wniosek w istocie rozpoznał organ w kwestionowanej decyzji. W aktach sprawy znajduje się wyłącznie wniosek pochodzący od osoby zmarłej, który nie mógł wywołać żadnych skutków prawnych” !

Na sprawę dodatkowo rzuca cień fakt pokrewieństwa wiceprezydenta Warszawy odpowiedzialnego za reprywatyzację Witolda Pahla ze wspomnianymi wyżej Ryszardem i Jerzym Palem. Mimo, że od unieważnienia decyzji minął już ponad miesiąc, żaden organ ratusza nie kwapi się do przyjęcia budynku z powrotem w zasób komunalny, ani do objęcia w zarząd budynku, a lokatorzy komunalni opuszczają swoje mieszkania na Nieborowskiej 15. Już niedługo opustoszeje 5 mieszkanie komunalne.

Reset reprywatyzacji.
Czy to możliwe, że reprywatyzacja warszawska była nielegalna?

 

Zarząd Stowarzyszenia

Jan Śpiewak

Jan Śpiewak

Prezes stowarzyszenia, Radny warszawskiej dzielnicy Śródmieście, socjolog miasta, publicysta, doktorant UW, członek inicjatywy Otwarty Jazdów.

Za młodu założył Żydowską Ogólnopolską Organizację Młodzieżową (ŻOOM), będącą wówczas największą organizacją zrzeszającą młodzież żydowską w Polsce. Później był jednym z liderów ruchu miejskiego, przekształconego w Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. MJN przewodniczył od zarania w 2014 do 2016. Na mieście można go spotkać z ukochanym pieskiem Felkiem. Prywatnie kolekcjonuje procesy, które wytaczają mu postacie polskiego świata politycznego i biznesowego.
Zofia Sobczak

Zofia Sobczak

Historyk Sztuki

Członek zarządu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w latach 2014-2016, organizatorka akcji obrony kina Femina. Interesuje się działaniami społecznymi wokół kwestii: reprywatyzacji, zabytków oraz edukacji. Zawodowo współtwórczyni projektu „Sztuczki ze sztuką”. Prywatnie miłośniczka dobrej muzyki.
Karol Perkowski

Karol Perkowski

Wiceprezes stowarzyszenia, przewodniczący samorządu mieszkańców Żelaznej Bramy, absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, student prawa na Uniwersytecie SWPS.

Pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz członka zarządu stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Obecnie przewodniczący Rady Osiedla Żelazna Brama. Walczy z dziką reprywatyzacją, smogiem i dewastacją zabytków. Zależy mu na ochronie zieleni miejskiej, sprawnej komunikacji zbiorowej oraz na udogodnieniach dla pieszych i rowerzystów. Całym sercem kocha Warszawę, swoją rodzinę oraz psa Lili.

Cele

Stwórzmy wolne miasto.

Wolne od wypaczeń, patologii i korupcji. Zadbajmy o przestrzeń, która należy do nas, mieszkańców miasta, obywateli Warszawy. Węgiel nie może być ważniejszy od płuc, galeria handlowa od parku a propaganda od kultury.

Czułość, altruizm i odpowiedzialność w świecie społecznym zostały zastąpione realizowaniem potrzeb gospodarki.
Potrzeba większej ilości pasów żeby dojechać, więcej biur żeby pracować, więcej domów, żeby mieszkać, więcej montowni, żeby składać. Musi nas być więcej, wszystkiego musi być więcej.

Co jeśli jednak potrzeby tak określanego świata nie są tożsame z potrzebami mieszkańców? Utrata możliwości skutecznej ochrony zbiorowości przynosi w efekcie poczucie niesprawiedliwości oraz wykluczenie.
Nie poświęcamy się przeszłości, którą widzimy jedynie przez pryzmat naszego wyobrażenia o niej, patrzmy do przodu. Szanujmy przeszłość, ale budujmy nowe!

Bądźmy wolni od sztucznie kreowanych podziałów. Korzystajmy z naszej wolności do kształtowania przyjaznego wszystkim otoczenia. Działajmy wspólnie i nie pozwólmy nic sobie wmawiać, nie miejmy kompleksów. Pamiętajmy o przeszłości, żyjmy dzisiaj, myślmy o jutrze.
Ludzie chcą żyć, umierali już wystarczająco wiele razy.

Chcą żyć w interesie własnym, nie tym korporacyjnym o wymiarze globalnym. Budujemy nasze otoczenie otwarte na innych oraz na nas samych. Budujemy je dla wszystkich.

Ludzie chcą jednej, swojej Warszawy. Wolnego Miasta Warszawa.

 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej, kształtowanie kompetencji obywatelskich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy między różnymi grupami mieszkańców;
 • poprawa standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie wpływającym na funkcjonowanie miasta;
 • promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta, poszanowania prawa oraz doskonalenia i upraszczania przepisów prawnych, przeciwdziałanie korupcji oraz usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między mieszkańcami a władzami miasta;
 • promowanie efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym;
 • sprawowanie społecznej kontroli nad funkcjonowaniem samorządów, władz rządowych oraz wymiaru sprawiedliwości;
 • promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;
 • budowanie poparcia społecznego dla działań ukierunkowanych na istotne potrzeby ogółu mieszkańców miasta i jego poszczególnych dzielnic;
 • kształtowanie polityki gospodarki nieruchomościami i stosunków własnościowych, w szczególności w kwestii reprywatyzacji nieruchomości (tzw. dekret Bieruta, mienie poniemieckie i porzucone), komunalizacji i uwłaszczania, polityki scalania i podziału gruntów oraz gospodarowania nieruchomościami i innym mieniem komunalnym, jak również spółek, których miasto jest całościowym lub częściowym wspólnikiem lub akcjonariuszem;
 • obrona interesów i praw przysługującym osobom zamieszkującym zasoby komunalne, socjalne, spółdzielcze, zakładowe, własnościowe, oraz osób dotkniętych skutkami tzw. “reprywatyzacji”;
 • promowanie idei spółdzielczości, w tym działania na rzecz poprawy jakości funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej Warszawy i jej poszczególnych dzielnic, w tym głównie architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu i fragmentów rodzimej przyrody, terenów zieleni dostępnych wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców;
 • ochrona i promowanie godnych warunków i wysokiej jakości życia mieszkańców Warszawy, w szczególności obejmujących politykę mieszkaniową, służbę zdrowia, sport i edukację;
Kontakt dla mediów
Karol Perkowski
rzecznik
507 959 391
Kontakt dla mieszkańców
Kontakt w sprawie reprywatyzacji

Napisz do nas

9 + 11 =

STOWARZYSZENIE “WOLNE MIASTO WARSZAWA”

Numer KRS: 0000678620
NIP: 7010692078
REGON: 36733362200000
Adres: ul. Litewska 10 /15, 00-581 Warszawa

Popierasz działania WMW?

Wesprzyj nas, żebyśmy mogli jeszcze więcej zrobić dla Warszawy, warszawianek i warszawiaków 🙂

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa możecie wpłacać na konto:
Stowarzyszenie „Wolne Miasto Warszawa”
ul. Litewska 10/15
00-581 Warszawa
91 1140 2004 0000 3802 7689 6764